ro.po 25.5 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762
# Romanian translation for gnome-app-install
# Copyright (c) (c) 2005 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors 2005
# This file is distributed under the same license as the gnome-app-install package.
# Dan Damian <dand@ubuntu.ro>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-app-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Sebastian Heinlein <sebi@glatzor.de>\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-10 19:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-28 14:14+0000\n"
"Last-Translator: Dan Damian <dand@ubuntu.ro>\n"
"Language-Team: Romanian <ubuntu-ro@lists.ubuntu.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2009-08-10 16:00+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
"X-Rosetta-Version: 0.1\n"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:1
msgid "Components that have been confirmed to install applications from"
msgstr "Componentele ce au fost confirmate pentru a instala aplicații de la"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:2
msgid "If true, the main window is maximized."
msgstr "Dacă fereastră prinicpală este maximizată"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:3
msgid "Main window height"
msgstr "Înalțimea ferestrei principale"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:4
msgid "Main window maximization state"
msgstr "Stare de maximizarea a ferestrei principale"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:5
msgid "Main window width"
msgstr "Lățimea ferestrei principale"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:6
msgid ""
"Possible values: 0 : show all available applications 1 : show only free "
"applications 2 : - 3 : show only supported applications 4 : show only 3rd "
"party applications 5 : - 6 : show only installed applications"
msgstr ""
"Valori posibile 0 : afișează toate aplicațiile 1 : afișează doar aplicațiile "
"libere 2 : - 3 : afișează doar aplicațiile suportate 4 : afișează doar "
"aplicațiile de la surse terțe 5 : - 6 : afișează doar aplicațiile instalate"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:7
msgid "Show only a subset of applications"
msgstr "Afișeasă doar un subset al aplicațiilor"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:8
msgid "Suggest application for MIME-type: approved components"
msgstr "Sugerați apliacția pentru tipul MIME: compenente aprobate"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:9
msgid "Timeout for interactive search"
msgstr "Întârzierea pentru căutarea interactivă"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:10
msgid ""
"Timeout from typing in the search entry until a search is triggered (in "
"milliseconds)."
msgstr ""
"Durata de la oprirea din tastarea după care se pornește căutarea automată "
"(în milisecunde)."

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:11
msgid "Timestamp of the last cache refresh run"
msgstr "Data ultimei reîmprospătări a informațiilor stocate"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:12
msgid ""
"When the user asks to open a file but no supported application is present, "
"the system will offer to install applications in the components listed here, "
"as well as the individually whitelisted applications."
msgstr ""
"În momentul în care utilizatorul încearcă să deschidă un fișier pentru care "
"nu există instalată o aplicație corespunzătoare, sistemul va întreba "
"utilizatorul dacă dorește să instaleze aplicații din componentele de aici, "
"precum și dintre aplicațiile activate individual."

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:1
msgid "<b>Add</b>"
msgstr "<big>Instalează</big>"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:2
msgid "<b>Remove</b>"
msgstr "<big>Dezinstalează</big>"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:6
#, fuzzy
msgid ""
"<big><b>The list of available applications is out of date</b></big>\n"
"\n"
"To reload the list you need a working internet connection."
msgstr ""
"Clic pe „Reîncarcă” pentru a o încărca. Aveți nevoie de o conexiune la "
"Internet pentr a reîncărca lista. "

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:9
#, fuzzy
msgid "Add/Remove Applications"
msgstr "Aplicații"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:10
msgid "Apply pending changes and close the window"
msgstr ""

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:11
msgid "Cancel pending changes and close the window"
msgstr ""

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:12
msgid "Categories"
msgstr "Categorii"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:13
msgid "Search:"
msgstr "Caută:"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:14
msgid "Show:"
msgstr ""

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:15
msgid "The categories represent the application menu"
msgstr ""

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:16
#, fuzzy
msgid "_Add/Remove More Applications"
msgstr "Instalează/Dezinstalaeză mai multe programe"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:17
msgid "_Apply Changes"
msgstr "_Aplică schimbările"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:18
msgid "_Reload"
msgstr "_Reîncarcă"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:19
msgid "_Remove"
msgstr "_Dezinstalează"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:20
msgid "_Retry"
msgstr "_Reîncearcă"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:21
#, fuzzy
msgid "applications"
msgstr "Aplicații"

#: ../data/gnome-app-install.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-app-install-xfce.desktop.in.h:1
msgid "Add/Remove..."
msgstr "Instalare/Dezinstalare..."

#: ../data/gnome-app-install.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome-app-install-xfce.desktop.in.h:2
msgid "Install and remove applications"
msgstr "Instalare și dezinstalare de aplicații"

#: ../data/gnome-app-install.desktop.in.h:3
#: ../data/gnome-app-install-xfce.desktop.in.h:3
msgid "Package Manager"
msgstr "Administrator de pachete"

#: ../AppInstall/activation.py:124
msgid "no suitable application"
msgstr "nu există aplicații corespunzătoare"

#: ../AppInstall/activation.py:125
msgid ""
"No application suitable for automatic installation is available for handling "
"this kind of file."
msgstr ""
"Pentru deschiderea acestui tip de fișiere nu există nici o aplicație care să "
"poată fi instalat automat."

#: ../AppInstall/activation.py:128
msgid "no application found"
msgstr "nu s-au găsit aplicații"

#: ../AppInstall/activation.py:129
msgid "No application is known for this kind of file."
msgstr "Pentru acest tip de fișier nu se cunoaște nici o aplicație"

#: ../AppInstall/activation.py:142 ../AppInstall/activation.py:336
msgid "Searching for appropriate applications"
msgstr "Se caută aplicații corespunzătoare"

#: ../AppInstall/activation.py:144 ../AppInstall/activation.py:217
msgid "Please wait. This might take a minute or two."
msgstr ""
"Vă rugăm așteptați. Această operație poate să dureze un minut sau două."

#: ../AppInstall/activation.py:172
msgid "Search for suitable codec?"
msgstr "Caută pentru codecuri corespunzătoare?"

#: ../AppInstall/activation.py:173
msgid ""
"The required software to play this file is not installed. You need to "
"install suitable codecs to play media files. Do you want to search for a "
"codec that supports the selected file?\n"
"\n"
"The search will also include software which is not officially supported."
msgstr ""
"Nu este instalată nici o aplicație ce poate reda acest fișier. Pentru a reda "
"fișiere multimedia trebuie să instalați codecuri corespunzatoare. Doriți "
"efectuarea unei căutări pentru codecuri corespunzătoare?\n"
"\n"
"Căutarea va include și programe ce nu sunt suportate oficial."

#: ../AppInstall/activation.py:184
msgid "Invalid commandline"
msgstr "Linia de comandă nu este validă"

#: ../AppInstall/activation.py:185
#, python-format
msgid "'%s' does not understand the commandline argument '%s'"
msgstr "'%s' nu acceptă argumentul '%s' din linia de comandă"

#: ../AppInstall/activation.py:215
msgid "Searching for appropriate codecs"
msgstr "Se caută codecurile corespunzătoare"

#: ../AppInstall/activation.py:220 ../AppInstall/activation.py:341
msgid "_Install"
msgstr "_Instalează"

#: ../AppInstall/activation.py:221
msgid "Install Media Plug-ins"
msgstr "Instalare module media"

#: ../AppInstall/activation.py:225
msgid "Codec"
msgstr "Codec"

#. TRANSLATORS: %s represents a file path
#: ../AppInstall/activation.py:303
#, python-format
msgid "\"%s\" cannot be opened"
msgstr "nu s-a putut deschide „%s”"

#: ../AppInstall/activation.py:338
#, python-format
msgid ""
"A list of applications that can handle documents of the type '%s' will be "
"created"
msgstr "Se va creea o listă cu aplicații ce pot lucra cu fișiere de tipul „%s”"

#. TRANSLATORS: %s represents a file path
#: ../AppInstall/activation.py:344
#, python-format
msgid "Install applications to open \"%s\""
msgstr "Instalează aplicații pentru a deschide „%s”"

#: ../AppInstall/activation.py:347
msgid "Install applications"
msgstr "Instalare aplicații"

#: ../AppInstall/activation.py:358
msgid "_Search"
msgstr "_Caută"

#: ../AppInstall/activation.py:397
msgid "Searching for extensions"
msgstr "Căutare extensii"

#: ../AppInstall/activation.py:398
msgid "Extensions allow you to add new features to your application."
msgstr "Extensiile vă permit să adăugați aplicațiilor funcționalități noi."

#: ../AppInstall/activation.py:400
msgid "Install/Remove Extensions"
msgstr "Instalează/Dezinstalează extensii"

#: ../AppInstall/activation.py:402
msgid "Extension"
msgstr "Extensie"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:177
msgid ""
"To install an application check the box next to the application. Uncheck the "
"box to remove the application."
msgstr ""
"Pentru a instala o aplicație, bifați căsuța din dreptul ei. Debifați căsuța "
"pentru a dezinstala aplicația."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:180
msgid "To perform advanced tasks use the Synaptic package manager."
msgstr ""
"Folosiți Administratorul de pachete Synaptic pentru a efectua sarcini "
"avansate."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:182
msgid "Quick Introduction"
msgstr "Scurtă introducere"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:228
msgid "Installed applications only"
msgstr "Doar aplicații instalate"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:229
msgid "Show only applications that are installed on your computer"
msgstr "Afișează doar aplicațiile instalate pe calculatorul dumneavoastră"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:351
msgid "Error reading the addon CD"
msgstr "Eroare la citirea CD-ului"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:352
msgid "The addon CD may be corrupt "
msgstr "CD-ul poate fi deteriorat "

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:440
msgid "The list of applications is not available"
msgstr "Lista aplicațiilor nu este disponibilă"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:441
msgid ""
"Click on 'Reload' to load it. To reload the list you need a working internet "
"connection. "
msgstr ""
"Clic pe „Reîncarcă” pentru a o încărca. Aveți nevoie de o conexiune la "
"Internet pentr a reîncărca lista. "

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:460
#, python-format
msgid "%s cannot be installed on your computer type (%s)"
msgstr "%s nu poate fi instalat pe tipul calculatorului dumneavoastră (%s)"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:463
msgid ""
"Either the application requires special hardware features or the vendor "
"decided to not support your computer type."
msgstr ""
"Fie că aplicația necesită caracteristici speciale pentru hardware sau "
"furnizorul nu suportă tipul calculatorului dumneavoastră."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:489
#, python-format
msgid "Cannot install '%s'"
msgstr "Nu s-a putut instala „%s”"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:490
#, python-format
msgid ""
"This application conflicts with other installed software. To install '%s' "
"the conflicting software must be removed first.\n"
"\n"
"Switch to the 'synaptic' package manager to resolve this conflict."
msgstr ""
"Această aplicație intră în conflict cu alte programe instalate. Pentru a "
"instala „%s” trebuie dezinstalat programul cu care intră în conflict.\n"
"\n"
"Pentru a rezolva acest conflict folosiți Administratorul de pachete Synaptic."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:542
#, python-format
msgid "Cannot remove '%s'"
msgstr "Nu s-a putut dezinstala „%s”"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:543
#, python-format
msgid ""
"One or more applications depend on %s. To remove %s and the dependent "
"applications, use the Synaptic package manager."
msgstr ""
"Una sau mai multe aplicații depind de %s. Folosiți Administratorul de "
"pachete Synaptic pentru a dezinstala %s împreună cu aplicațiile dependente."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:639
msgid "C_onfirm"
msgstr "C_onfirmare"

#. Fallback
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:680 ../AppInstall/DialogProprietary.py:22
#: ../AppInstall/distros/Debian.py:24
#, python-format
msgid "Enable the installation of software from %s?"
msgstr "Activează instalarea programelor de la %s?"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:682
#, python-format
msgid ""
"%s is provided by a third party vendor. The third party vendor is "
"responsible for support and security updates."
msgstr ""
"%s este oferit de o terță sursă. Sursa terță este responsabilă pentru "
"suportul aplicației și oferirea actualizărilor de securitate."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:686 ../AppInstall/DialogProprietary.py:25
msgid "You need a working internet connection to continue."
msgstr "Pentru a continua aveți nevoie de o conexiune la Internet."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:690 ../AppInstall/DialogProprietary.py:35
msgid "_Enable"
msgstr "Activ_ează"

#. show an error dialog if something went wrong with the cache
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:899
msgid "Failed to check for installed and available applications"
msgstr "Verificare pentru aplicațiile instalate sau disponibile a eșuat"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:900
msgid ""
"This is a major failure of your software management system. Please check for "
"broken packages with synaptic, check the file permissions and correctness of "
"the file '/etc/apt/sources.list' and reload the software information with: "
"'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f'."
msgstr ""
"Aceasta este o eroare majoră a sistemului de administrare a softwareului. "
"Verificați pachetele deterioarate folosind synaptic, verificați permisiunile "
"fișierelor și corectitudinea fișierului '/etc/apt/sources.list' și "
"reîncărcați informațiile software folosind 'sudo apt-get update' și 'sudo "
"apt-get install -f'."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:978
msgid "Apply changes to installed applications before closing?"
msgstr ""
"Înainte de a închide aplică modificările asupra aplicațiilor instalate?"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:979
msgid "If you do not apply your changes they will be lost permanently."
msgstr ""
"În cazul în care nu aplicați modificările, ele vor fi pierdute definitiv."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:983
msgid "_Close Without Applying"
msgstr "În_chide fără a aplica modificările"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1000
msgid "No help available"
msgstr "Nici un ajutor disponibil"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1001
msgid "To display the help, you need to install the \"yelp\" application."
msgstr "Pentru a afișa ajutorul, trebuie să instalați aplicația „yelp”."

#. FIXME: move this inside the dialog class, we show a different
#. text for a quit dialog and a approve dialog
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1050
msgid "Apply the following changes?"
msgstr "Doriți să aplicați următoarele schimbări?"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1051
msgid ""
"Please take a final look through the list of applications that will be "
"installed or removed."
msgstr ""
"Revizuiți lista de aplicații ce urmează a fi instalate sau dezinstalate."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1272
msgid "There is no matching application available."
msgstr "Nu s-a găsit nici o aplicație."

#. TRANSLATORS: %s represents a filter name
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1282
#, python-format
msgid "To broaden your search, choose \"%s\"."
msgstr "Alegeți „%s” pentru a mări domeniul de căutare."

#. TRANSLATORS: %s represents a filter name
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1286
#, python-format
msgid "To broaden your search, choose \"%s\" or \"%s\"."
msgstr "Alegeți „%s” sau „%s” pentru a mări domeniul de căutare."

#. TRANSLATORS: Show refers to the Show: combobox
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1292
msgid "To broaden your search, choose a different \"Show\" item."
msgstr ""
"Pentru a mări domeniul de căutare alegeți o altă intrare din meniul "
"„Afișează”"

#. TRANSLATORS: All refers to the All category in the left list
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1298
msgid "To broaden your search, choose 'All' categories."
msgstr "Pentru a mări domeniul de căutare alegeți categoria „Toate”"

#: ../AppInstall/BrowserView.py:96
#, python-format
msgid "Failed to open '%s'"
msgstr "Nu s-a putut deschide „%s”"

#: ../AppInstall/CoreMenu.py:195
msgid "Applications"
msgstr "Aplicații"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:130
msgid "Software installation failed"
msgstr "Instalarea programului a eșuat"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:131
msgid ""
"There has been a problem during the installation of the following pieces of "
"software."
msgstr "În timpul instalării următoarelor componente a apărut o eroare."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:133 ../AppInstall/DialogComplete.py:149
#: ../AppInstall/DialogComplete.py:165 ../AppInstall/DialogComplete.py:193
msgid "Add/Remove More Software"
msgstr "Instalează/Dezinstalaeză mai multe programe"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:135
msgid "Application installation failed"
msgstr "Instalarea aplicației a eșuat"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:136
msgid ""
"There has been a problem during the installation of the following "
"applications."
msgstr "În timpul instalării următoarelor programe a apărut o eroare."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:146
msgid "Software could not be removed"
msgstr "Nu s-a putut dezinstala programul"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:147
msgid ""
"There has been a problem during the removal of the following pieces of "
"software."
msgstr ""
"În timpul dezinstalării următoarelor componente de programe a apărut o "
"eroare."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:151
msgid "Not all applications could be removed"
msgstr "Nu toate aplicațiile au putut fi dezinstalate"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:152
msgid ""
"There has been a problem during the removal of the following applications."
msgstr "În timpul instalării următoarelor programe a apărut o eroare."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:162
msgid "Installation and removal of software failed"
msgstr "Instalarea și dezinstalarea programului a eșuat"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:163
msgid ""
"There has been a problem during the installation or removal of the following "
"pieces of software."
msgstr ""
"În timpul instalării sau dezinstalării următoarelor componente de programe a "
"apărut o eroare."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:167
msgid "Installation and removal of applications failed"
msgstr "Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor a eșuat"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:168
msgid ""
"There has been a problem during the installation or removal of the following "
"applications."
msgstr ""
"În timpul instalării sau dezinstalării următoarelor programe a apărut o "
"eroare."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:176
msgid "New application has been installed"
msgstr "Noua aplicație a fost instalată"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:177
msgid "New applications have been installed"
msgstr "Noile aplicații au fost instalate"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:182
msgid ""
"To start a newly installed application, choose it from the applications menu."
msgstr "Pentru a porni o aplicație nou instalată, alege aplicația din meniu."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:185
msgid "To start a newly installed application double click on it."
msgstr "Pentru a porni o aplicație nou instalată, faceți dublu clic pe ea."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:189
msgid "Software has been installed successfully"
msgstr "Programul a fost instalat cu succes"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:190
msgid "Do you want to install or remove further software?"
msgstr "Doriți să continuați instalarea sau dezinstalarea de alte programe?"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:195
msgid "Applications have been removed successfully"
msgstr "Aplicațiile au fost dezinstalate cu succes"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:196
msgid "Do you want to install or remove further applications?"
msgstr "Doriți să continuați instalarea sau dezinstalarea de alte aplicații?"

#: ../AppInstall/DialogMultipleApps.py:30
#, python-format
msgid "Remove %s and bundled applications?"
msgstr "Dezinstalați %s împreună cu aplicațiile include?"

#: ../AppInstall/DialogMultipleApps.py:31
#, python-format
msgid ""
"%s is part of a software collection. If you remove %s, you will remove all "
"bundled applications as well."
msgstr ""
"%s face parte dintr-o colecție de programe. În cazul în care dezinstalați %"
"s, veți dezinstala și toate aplicațiile ce fac parte din colecție."

#: ../AppInstall/DialogMultipleApps.py:34
msgid "_Remove All"
msgstr "_Dezinstalează toate"

#: ../AppInstall/DialogMultipleApps.py:36
#, python-format
msgid "Install %s and bundled applications?"
msgstr "Instalați %s împreună cu aplicațiile include?"

#: ../AppInstall/DialogMultipleApps.py:37
#, python-format
msgid ""
"%s is part of a software collection. If you install %s, you will install all "
"bundled applications as well."
msgstr ""
"%s face parte dintr-o colecție de programe. În cazul în care instalați %s, "
"veți instala și toate aplicațiile ce fac parte din colecție."

#: ../AppInstall/DialogMultipleApps.py:40
msgid "_Install All"
msgstr "_Instalează toate"

#: ../AppInstall/DialogProprietary.py:24
#, python-format
msgid "%s is provided by a third party vendor."
msgstr "%s este oferit de o sursă terță."

#: ../AppInstall/DialogProprietary.py:41
msgid ""
"The application comes with the following license terms and conditions. Click "
"on the 'Enable' button to accept them:"
msgstr ""
"Aplicația vine cu următoarele condiții și licențe. Clic pe butonul "
"„Activează” pentru a le accepta:"

#: ../AppInstall/DialogProprietary.py:47
msgid "Accept the license terms and install the software"
msgstr "Acceptă termenii licenței și instalează aplicația"

#: ../AppInstall/Menu.py:128
msgid "Loading cache..."
msgstr "Se deschide lista temporară (cache) ..."

#: ../AppInstall/Menu.py:132
msgid "Collecting application data..."
msgstr "Se colectează informații despre aplicație..."

#: ../AppInstall/Menu.py:372
msgid "Loading applications..."
msgstr "Se încarcă aplicațiile ..."

#. add "All" category
#: ../AppInstall/Menu.py:375
msgid "All"
msgstr "Toate"

#: ../AppInstall/Menu.py:385
#, python-format
msgid "Loading %s..."
msgstr "Se încarcă %s..."

#: ../AppInstall/distros/Debian.py:14 ../AppInstall/distros/Default.py:13
#. %s is the name of the component
#: ../AppInstall/distros/Debian.py:26 ../AppInstall/distros/Default.py:27
#: ../AppInstall/distros/Debian.py:28
msgid "Enable the installation of officially supported Debian software?"
msgstr "Activează instalarea aplicațiilor Debian suportate oficial?"

#. %s is the name of the application
#: ../AppInstall/distros/Debian.py:31
#, fuzzy, python-format
msgid ""
"%s is part of the Debian distribution. Debian provides support and security "
"updates, which will be enabled too."
msgstr ""
"%s face parte din distribuția principală Debian. Debian oferă suport și "
"actualizări de securitate, acestea vor fi deasemenea activate."

#: ../AppInstall/distros/Debian.py:56
#, python-format
msgid "Debian provides support and security updates for %s"
msgstr "Debian oferă suport și actualizări de securitate pentru %s"

#: ../AppInstall/distros/Debian.py:61
#, fuzzy, python-format
msgid "%s is not an official part of Debian."
msgstr "%s nu este suportat în mod oficial cu actualizări de securitate."

#. Fallback
#. %s is the name of the application
#. %s is the name of the application
#. %s is the name of the application
#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:16
msgid "Description"
msgstr "Descriere"

#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:88
#, python-format
msgid "%s cannot be installed"
msgstr "Nu s-a putut instala „%s”"

#. warn that this app is not available on this plattform
#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:97
#, python-format
msgid ""
"%s cannot be installed on your computer type (%s). Either the application "
"requires special hardware features or the vendor decided to not support your "
"computer type."
msgstr ""
"%s nu s-a putut instala pe tipul calculatorui dumneavoastră (%s). Fie "
"această aplicație necesită caracteristici hardware speciale, fie "
"producătorul nu suportă tipul calculatorului dumneavoastră."

#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:108
#, python-format
msgid ""
"%s is available in the third party software channel '%s'. To install it, "
"please click on the checkbox to activate the software channel."
msgstr ""
"%s este disponibil prin arhiva terță „%s”. Pentru a instala vă rugăm să "
"bifați pentru a activa arhiva."

#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:118
msgid "This application is bundled with the following applications: "
msgstr "Această aplicație este livrată împreună cu următoarele aplicații: "

#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:212
#, python-format
msgid ""
"\n"
"Homepage: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Pagina web: %s\n"

#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:214
#, python-format
msgid "Version: %s (%s)"
msgstr "Versiune: %s (%s)"

#: ../AppInstall/widgets/AppListView.py:55
msgid "Popularity"
msgstr "Popularitate"

#. Application column (icon, name, description)
#: ../AppInstall/widgets/AppListView.py:79
msgid "Application"
msgstr "Aplicații"
763 764 765 766 767

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:3
msgid ""
"<big><b>Checking installed and available applications</b></big>\n"
msgstr ""