cs.po 24.9 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749
# translation of cs.po to čeština
# keny <keny@nativepeople.cz>, 2004.
# Keny Otter <keny@nativepeople.cz>, 2004.
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Synaptic v. 55\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Sebastian Heinlein <sebi@glatzor.de>\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-10 19:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-28 14:13+0000\n"
"Last-Translator: Kamil Páral <Unknown>\n"
"Language-Team: cs <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2009-08-10 16:00+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:1
msgid "Components that have been confirmed to install applications from"
msgstr "Zdroje, u kterých byla potvrzena možnost instalovat aplikace"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:2
msgid "If true, the main window is maximized."
msgstr "Pokud aktivní, hlavní okno je maximalizované."

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:3
msgid "Main window height"
msgstr "Výška hlavního okna"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:4
msgid "Main window maximization state"
msgstr "Stav maximalizace hlavního okna"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:5
msgid "Main window width"
msgstr "Šířka hlavního okna"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:6
msgid ""
"Possible values: 0 : show all available applications 1 : show only free "
"applications 2 : - 3 : show only supported applications 4 : show only 3rd "
"party applications 5 : - 6 : show only installed applications"
msgstr ""
"Možné hodnoty: 0 : zobrazit všechny dostupné aplikace 1 : zobrazit pouze "
"svobodné aplikace 2 : - 3 : zobrazit pouze podporované aplikace 4: zobrazit "
"pouze aplikace třetích stran 5 : - 6 : zobrazit pouze nainstalované aplikace"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:7
msgid "Show only a subset of applications"
msgstr "Zobrazit pouze podmnožinu aplikací"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:8
msgid "Suggest application for MIME-type: approved components"
msgstr "Navrhnout aplikaci pro typ MIME: odsouhlasené komentáře"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:9
msgid "Timeout for interactive search"
msgstr "Prodleva pro interaktivní hledání"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:10
msgid ""
"Timeout from typing in the search entry until a search is triggered (in "
"milliseconds)."
msgstr ""
"Prodleva mezi psaním v hledacím políčku a spuštěním hledání (v "
"milisekundách)."

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:11
msgid "Timestamp of the last cache refresh run"
msgstr "Časová známka posledního spuštění aktualizace vyrovnávací paměti"

#: ../data/gnome-app-install.schemas.in.h:12
msgid ""
"When the user asks to open a file but no supported application is present, "
"the system will offer to install applications in the components listed here, "
"as well as the individually whitelisted applications."
msgstr ""
"Když se uživatel dotáže na otevření souboru, ale žádná podporovaná aplikace "
"není dostupná, systém navrhne instalaci aplikace ve zde vypsaných "
"součástech, stejně jako individuálně povolené aplikace."

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:1
msgid "<b>Add</b>"
msgstr "<b>Přidat</b>"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:2
msgid "<b>Remove</b>"
msgstr "<b>Odstranit</b>"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:6
msgid ""
"<big><b>The list of available applications is out of date</b></big>\n"
"\n"
"To reload the list you need a working internet connection."
msgstr ""
"<big><b>Seznam dostupných aplikací je zastaralý</b></big>\n"
"\n"
"Pro obnovení seznamu potřebujete funkční internetové připojení."

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:9
msgid "Add/Remove Applications"
msgstr "Přidat/Odstranit aplikace"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:10
msgid "Apply pending changes and close the window"
msgstr "Provést čekající změny a zavřít okno"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:11
msgid "Cancel pending changes and close the window"
msgstr "Zrušit čekající změny a zavřít okno"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:12
msgid "Categories"
msgstr "Kategorie"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:13
msgid "Search:"
msgstr "Najít:"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:14
msgid "Show:"
msgstr "Zobrazit:"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:15
msgid "The categories represent the application menu"
msgstr "Kategorie představují aplikační nabídku"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:16
msgid "_Add/Remove More Applications"
msgstr "Přid_at/Odstranit další aplikace"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:17
msgid "_Apply Changes"
msgstr "Upl_atnit změny"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:18
msgid "_Reload"
msgstr "_Obnovit databázi"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:19
msgid "_Remove"
msgstr "_Odstranit"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:20
msgid "_Retry"
msgstr "Opa_kovat"

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:21
msgid "applications"
msgstr "aplikace"

#: ../data/gnome-app-install.desktop.in.h:1
#: ../data/gnome-app-install-xfce.desktop.in.h:1
msgid "Add/Remove..."
msgstr "Přidat/Odstranit..."

#: ../data/gnome-app-install.desktop.in.h:2
#: ../data/gnome-app-install-xfce.desktop.in.h:2
msgid "Install and remove applications"
msgstr "Nainstalovat a odstranit aplikace"

#: ../data/gnome-app-install.desktop.in.h:3
#: ../data/gnome-app-install-xfce.desktop.in.h:3
msgid "Package Manager"
msgstr "Správce balíků"

#: ../AppInstall/activation.py:124
msgid "no suitable application"
msgstr "žádná odpovídající aplikace"

#: ../AppInstall/activation.py:125
msgid ""
"No application suitable for automatic installation is available for handling "
"this kind of file."
msgstr ""
"Není dostupná žádná aplikace vhodná pro automatickou instalaci, která by "
"pracovala s tímto typem souboru."

#: ../AppInstall/activation.py:128
msgid "no application found"
msgstr "žádná aplikace nenalezena"

#: ../AppInstall/activation.py:129
msgid "No application is known for this kind of file."
msgstr "Není známá žádná aplikace pro tento druh souboru."

#: ../AppInstall/activation.py:142 ../AppInstall/activation.py:336
msgid "Searching for appropriate applications"
msgstr "Hledám odpovídající aplikace"

#: ../AppInstall/activation.py:144 ../AppInstall/activation.py:217
msgid "Please wait. This might take a minute or two."
msgstr "Prosím čekejte. Může to trvat minutu nebo dvě."

#: ../AppInstall/activation.py:172
msgid "Search for suitable codec?"
msgstr "Hledat vhodný kodek?"

#: ../AppInstall/activation.py:173
msgid ""
"The required software to play this file is not installed. You need to "
"install suitable codecs to play media files. Do you want to search for a "
"codec that supports the selected file?\n"
"\n"
"The search will also include software which is not officially supported."
msgstr ""
"Požadovaný software pro přehrání tohoto souboru není nainstalován. Pro "
"přehrávání multimediálních souborů potřebujete nainstalovat vhodné kodeky. "
"Chcete vyhledat kodek, který podporuje vybraný soubor?\n"
"\n"
"Toto hledání taktéž zahrne software, který není oficiálně podporován."

#: ../AppInstall/activation.py:184
msgid "Invalid commandline"
msgstr "Neplatná příkazová řádka"

#: ../AppInstall/activation.py:185
#, python-format
msgid "'%s' does not understand the commandline argument '%s'"
msgstr "'%s' nerozuměl argumentu příkazové řádky '%s'"

#: ../AppInstall/activation.py:215
msgid "Searching for appropriate codecs"
msgstr "Hledání vhodných kodeků"

#: ../AppInstall/activation.py:220 ../AppInstall/activation.py:341
msgid "_Install"
msgstr "_Nainstalovat"

#: ../AppInstall/activation.py:221
msgid "Install Media Plug-ins"
msgstr "Nainstalovat multimediální zásuvné moduly"

#: ../AppInstall/activation.py:225
msgid "Codec"
msgstr "Kodek"

#. TRANSLATORS: %s represents a file path
#: ../AppInstall/activation.py:303
#, python-format
msgid "\"%s\" cannot be opened"
msgstr "\"%s\" nemohlo být otevřeno"

#: ../AppInstall/activation.py:338
#, python-format
msgid ""
"A list of applications that can handle documents of the type '%s' will be "
"created"
msgstr ""
"Bude vytvořen seznam aplikací, které umí pracovat s dokumenty typu '%s'"

#. TRANSLATORS: %s represents a file path
#: ../AppInstall/activation.py:344
#, python-format
msgid "Install applications to open \"%s\""
msgstr "Nainstalovat aplikace pro otevření \"%s\""

#: ../AppInstall/activation.py:347
msgid "Install applications"
msgstr "Nainstalovat aplikace"

#: ../AppInstall/activation.py:358
msgid "_Search"
msgstr "_Najít"

#: ../AppInstall/activation.py:397
msgid "Searching for extensions"
msgstr "Hledání rozšíření"

#: ../AppInstall/activation.py:398
msgid "Extensions allow you to add new features to your application."
msgstr "Rozšíření vám dovolí přidávat nové vlastnosti do vašich aplikací."

#: ../AppInstall/activation.py:400
msgid "Install/Remove Extensions"
msgstr "Nainstalovat/Odstranit rozšíření"

#: ../AppInstall/activation.py:402
msgid "Extension"
msgstr "Rozšíření"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:177
msgid ""
"To install an application check the box next to the application. Uncheck the "
"box to remove the application."
msgstr ""
"Pro instalaci aplikace označte pole vedle aplikace. Zrušte označení pole pro "
"odstranění aplikace."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:180
msgid "To perform advanced tasks use the Synaptic package manager."
msgstr "Pro provedení pokročilých operací použijte manažer balíků Synaptic."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:182
msgid "Quick Introduction"
msgstr "Rychlé seznámení"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:228
msgid "Installed applications only"
msgstr "Pouze nainstalované aplikace"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:229
msgid "Show only applications that are installed on your computer"
msgstr "Zobrazuj jen aplikace, které jsou nainstalované na tomto počítači"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:351
msgid "Error reading the addon CD"
msgstr "Chyba při čtení přidaného CD"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:352
msgid "The addon CD may be corrupt "
msgstr "Přidané CD může být poškozeno "

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:440
msgid "The list of applications is not available"
msgstr "Seznam aplikací není dostupný"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:441
msgid ""
"Click on 'Reload' to load it. To reload the list you need a working internet "
"connection. "
msgstr ""
"Stiskněte 'Obnovit' pro jeho načtení. Pro obnovu seznamu potřebujete funkční "
"internetové připojení. "

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:460
#, python-format
msgid "%s cannot be installed on your computer type (%s)"
msgstr "%s nemůže být nainstalováno na váš typ počítače (%s)"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:463
msgid ""
"Either the application requires special hardware features or the vendor "
"decided to not support your computer type."
msgstr ""
"Tato aplikace buď vyžaduje zvláštní funkce hardware, nebo se dodavatel "
"rozhodl nepodporovat váš typ počítače."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:489
#, python-format
msgid "Cannot install '%s'"
msgstr "Nemohu nainstalovat '%s'"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:490
#, python-format
msgid ""
"This application conflicts with other installed software. To install '%s' "
"the conflicting software must be removed first.\n"
"\n"
"Switch to the 'synaptic' package manager to resolve this conflict."
msgstr ""
"Tato aplikace je v konfliktu s jiným nainstalovaným softwarem. Pro instalaci "
"'%s' musí být nejdříve konfliktní software odstraněn.\n"
"\n"
"Přepněte se do správce balíků 'synaptic' pro vyřešení konfliktu."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:542
#, python-format
msgid "Cannot remove '%s'"
msgstr "Nemohu odstranit '%s'"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:543
#, python-format
msgid ""
"One or more applications depend on %s. To remove %s and the dependent "
"applications, use the Synaptic package manager."
msgstr ""
"Jedna či více aplikací závisejí na %s. Pro odebrání %s a závislých aplikací "
"použijte manažer instalačních balíků Synaptic."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:639
msgid "C_onfirm"
msgstr "P_otvrdit"

#. Fallback
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:680 ../AppInstall/DialogProprietary.py:22
#: ../AppInstall/distros/Debian.py:24
#, python-format
msgid "Enable the installation of software from %s?"
msgstr "Povolit instalaci softwaru z %s?"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:682
#, python-format
msgid ""
"%s is provided by a third party vendor. The third party vendor is "
"responsible for support and security updates."
msgstr ""
"%s je nabízen výrobcem třetí strany. Výrobce třetí strany je zodpovědný za "
"podporu a bezpečnostní aktualizace."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:686 ../AppInstall/DialogProprietary.py:25
msgid "You need a working internet connection to continue."
msgstr "Pro pokračování potřebujete funkční připojení k Internetu."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:690 ../AppInstall/DialogProprietary.py:35
msgid "_Enable"
msgstr "_Povolit"

#. show an error dialog if something went wrong with the cache
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:899
msgid "Failed to check for installed and available applications"
msgstr "Chyba při kontrole nainstalovaných a dostupných aplikací"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:900
msgid ""
"This is a major failure of your software management system. Please check for "
"broken packages with synaptic, check the file permissions and correctness of "
"the file '/etc/apt/sources.list' and reload the software information with: "
"'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f'."
msgstr ""
"Toto je zásadní chyba vašeho systému správy softwaru. Prosím zkontrolujte "
"poškozené balíky synapticem, zkontrolujte oprávnění a správnost souboru '/"
"etc/apt/sources.list' a obnovte informace o softwaru příkazy: 'sudo apt-get "
"update' a 'sudo apt-get install -f'."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:978
msgid "Apply changes to installed applications before closing?"
msgstr "Provést změny u instalovaných aplikací před uzavřením?"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:979
msgid "If you do not apply your changes they will be lost permanently."
msgstr "Pokud neprovedete své změny, budou navždy ztraceny."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:983
msgid "_Close Without Applying"
msgstr "_Zavřít bez provedení"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1000
msgid "No help available"
msgstr "Nápověda není dostupná"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1001
msgid "To display the help, you need to install the \"yelp\" application."
msgstr "Pro zobrazení nápovědy musíte nainstalovat aplikaci \"yelp\"."

#. FIXME: move this inside the dialog class, we show a different
#. text for a quit dialog and a approve dialog
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1050
msgid "Apply the following changes?"
msgstr "Provést následující změny?"

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1051
msgid ""
"Please take a final look through the list of applications that will be "
"installed or removed."
msgstr ""
"Prosím podívejte se naposledy na seznam aplikací, které budou nainstalovány "
"nebo odstraněny."

#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1272
msgid "There is no matching application available."
msgstr "Není k dispozici žádná odpovídající aplikace."

#. TRANSLATORS: %s represents a filter name
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1282
#, python-format
msgid "To broaden your search, choose \"%s\"."
msgstr "Pro rozšíření vašeho hledání zvolte \"%s\"."

#. TRANSLATORS: %s represents a filter name
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1286
#, python-format
msgid "To broaden your search, choose \"%s\" or \"%s\"."
msgstr "Pro rozšíření vašeho hledání zvolte \"%s\" nebo \"%s\"."

#. TRANSLATORS: Show refers to the Show: combobox
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1292
msgid "To broaden your search, choose a different \"Show\" item."
msgstr "Pro rozšíření vašeho hledání zvolte jinou položku \"Zobrazit\"."

#. TRANSLATORS: All refers to the All category in the left list
#: ../AppInstall/AppInstallApp.py:1298
msgid "To broaden your search, choose 'All' categories."
msgstr "Pro rozšíření vašeho hledání zvolte 'Všechny' kategorie"

#: ../AppInstall/BrowserView.py:96
#, python-format
msgid "Failed to open '%s'"
msgstr "Nelze otevřít '%s'"

#: ../AppInstall/CoreMenu.py:195
msgid "Applications"
msgstr "Aplikace"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:130
msgid "Software installation failed"
msgstr "Instalace softwaru selhala"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:131
msgid ""
"There has been a problem during the installation of the following pieces of "
"software."
msgstr "Objevil se problém během instalace následujících částí softwaru."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:133 ../AppInstall/DialogComplete.py:149
#: ../AppInstall/DialogComplete.py:165 ../AppInstall/DialogComplete.py:193
msgid "Add/Remove More Software"
msgstr "Přidat/Odstranit další software"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:135
msgid "Application installation failed"
msgstr "Instalace aplikace selhala"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:136
msgid ""
"There has been a problem during the installation of the following "
"applications."
msgstr "Objevil se problém během instalace následujících aplikací."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:146
msgid "Software could not be removed"
msgstr "Software nemohl být odstraněn"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:147
msgid ""
"There has been a problem during the removal of the following pieces of "
"software."
msgstr "Objevil se problém během odstraňování následujících částí softwaru."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:151
msgid "Not all applications could be removed"
msgstr "Ne všechny aplikace mohly být odstraněny"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:152
msgid ""
"There has been a problem during the removal of the following applications."
msgstr "Objevil se problém během odstraňování následujících aplikací."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:162
msgid "Installation and removal of software failed"
msgstr "Instalace a odstraňování softwaru selhalo"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:163
msgid ""
"There has been a problem during the installation or removal of the following "
"pieces of software."
msgstr ""
"Objevil se problém během instalace nebo odstraňování následujících částí "
"softwaru."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:167
msgid "Installation and removal of applications failed"
msgstr "Instalace a odstraňování aplikací selhalo"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:168
msgid ""
"There has been a problem during the installation or removal of the following "
"applications."
msgstr ""
"Objevil se problém během instalace nebo odstraňování následujících aplikací."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:176
msgid "New application has been installed"
msgstr "Byla nainstalována nová aplikace"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:177
msgid "New applications have been installed"
msgstr "Byly nainstalovány nové aplikace"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:182
msgid ""
"To start a newly installed application, choose it from the applications menu."
msgstr ""
"Pro spuštění nově nainstalované aplikace, vyberte ji z nabídky Aplikace."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:185
msgid "To start a newly installed application double click on it."
msgstr "Pro spuštění nově nainstalované aplikace, poklikejte na ni."

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:189
msgid "Software has been installed successfully"
msgstr "Software byl úspěšně nainstalován"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:190
msgid "Do you want to install or remove further software?"
msgstr "Chcete instalovat nebo odstranit další software?"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:195
msgid "Applications have been removed successfully"
msgstr "Aplikace byly úspěšně odstraněny"

#: ../AppInstall/DialogComplete.py:196
msgid "Do you want to install or remove further applications?"
msgstr "Chcete instalovat nebo odstranit další aplikace?"

#: ../AppInstall/DialogMultipleApps.py:30
#, python-format
msgid "Remove %s and bundled applications?"
msgstr "Odstranit %s a přibalené aplikace?"

#: ../AppInstall/DialogMultipleApps.py:31
#, python-format
msgid ""
"%s is part of a software collection. If you remove %s, you will remove all "
"bundled applications as well."
msgstr ""
"%s je součástí softwarového balíku. Pokud odstraníte %s, odstraníte také "
"všechny přibalené aplikace."

#: ../AppInstall/DialogMultipleApps.py:34
msgid "_Remove All"
msgstr "_Odstranit vše"

#: ../AppInstall/DialogMultipleApps.py:36
#, python-format
msgid "Install %s and bundled applications?"
msgstr "Nainstalovat %s a přibalené aplikace?"

#: ../AppInstall/DialogMultipleApps.py:37
#, python-format
msgid ""
"%s is part of a software collection. If you install %s, you will install all "
"bundled applications as well."
msgstr ""
"%s je součástí softwarového balíku. Pokud nainstalujete %s, nainstalujete "
"také všechny přibalené aplikace."

#: ../AppInstall/DialogMultipleApps.py:40
msgid "_Install All"
msgstr "_Nainstalovat vše"

#: ../AppInstall/DialogProprietary.py:24
#, python-format
msgid "%s is provided by a third party vendor."
msgstr "%s je dodáván výrobcem třetí strany."

#: ../AppInstall/DialogProprietary.py:41
msgid ""
"The application comes with the following license terms and conditions. Click "
"on the 'Enable' button to accept them:"
msgstr ""
"Aplikace obsahuje následující licenční podmínky a pravidla. Klikněte na "
"tlačítko 'Povolit' pro jejich přijetí."

#: ../AppInstall/DialogProprietary.py:47
msgid "Accept the license terms and install the software"
msgstr "Souhlasit s licenčními podmínkami a nainstalovat software"

#: ../AppInstall/Menu.py:128
msgid "Loading cache..."
msgstr "Nahrávám vyrovnávací paměť..."

#: ../AppInstall/Menu.py:132
msgid "Collecting application data..."
msgstr "Sbírám informace o aplikacích..."

#: ../AppInstall/Menu.py:372
msgid "Loading applications..."
msgstr "Nahrávání aplikací..."

#. add "All" category
#: ../AppInstall/Menu.py:375
msgid "All"
msgstr "Vše"

#: ../AppInstall/Menu.py:385
#, python-format
msgid "Loading %s..."
msgstr "Nahrává se %s..."

#: ../AppInstall/distros/Debian.py:14 ../AppInstall/distros/Default.py:13
#. %s is the name of the component
#: ../AppInstall/distros/Debian.py:26 ../AppInstall/distros/Default.py:27
#: ../AppInstall/distros/Debian.py:28
msgid "Enable the installation of officially supported Debian software?"
msgstr "Povolit instalaci oficiálně podporovaného debianního softwaru?"

#. %s is the name of the application
#: ../AppInstall/distros/Debian.py:31
#, fuzzy, python-format
msgid ""
"%s is part of the Debian distribution. Debian provides support and security "
"updates, which will be enabled too."
msgstr ""
"%s je součástí hlavní distribuce Debianu. Debian poskytuje podporu a "
"bezpečnostní záplaty, které budou taktéž povoleny."

#: ../AppInstall/distros/Debian.py:56
#, python-format
msgid "Debian provides support and security updates for %s"
msgstr "Debian poskytuje podporu a bezpečnostní záplaty pro %s"

#: ../AppInstall/distros/Debian.py:61
#, fuzzy, python-format
msgid "%s is not an official part of Debian."
msgstr "%s není oficiálně podporováno bezpečnostními aktualizacemi."

#. Fallback
#. %s is the name of the application
#. %s is the name of the application
#. %s is the name of the application
#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:16
msgid "Description"
msgstr "Popis"

#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:88
#, python-format
msgid "%s cannot be installed"
msgstr "%s nemůže být nainstalováno"

#. warn that this app is not available on this plattform
#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:97
#, python-format
msgid ""
"%s cannot be installed on your computer type (%s). Either the application "
"requires special hardware features or the vendor decided to not support your "
"computer type."
msgstr ""
"%s nemůže být nainstalován na váš typ počítače (%s). Aplikace potřebuje buď "
"zvláštní vlastnosti hardwaru, nebo se výrobce rozhodl nepodporovat váš typ "
"počítače."

#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:108
#, python-format
msgid ""
"%s is available in the third party software channel '%s'. To install it, "
"please click on the checkbox to activate the software channel."
msgstr ""
"%s je dostupné v kanále softwaru třetí strany \"%s\". Pro instalaci prosím "
"klikněte na zaškrtávací pole k aktivaci softwarového kanálu."

#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:118
msgid "This application is bundled with the following applications: "
msgstr "Tato aplikace je dodávána s následujícími aplikacemi: "

#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:212
#, python-format
msgid ""
"\n"
"Homepage: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"Domovská stránka: %s\n"

#: ../AppInstall/widgets/AppDescView.py:214
#, python-format
msgid "Version: %s (%s)"
msgstr "Verze: %s (%s)"

#: ../AppInstall/widgets/AppListView.py:55
msgid "Popularity"
msgstr "Oblíbenost"

#. Application column (icon, name, description)
#: ../AppInstall/widgets/AppListView.py:79
msgid "Application"
msgstr "Aplikace"
750 751 752 753 754 755

#: ../data/gnome-app-install.ui.h:3
msgid ""
"<big><b>Checking installed and available applications</b></big>\n"
msgstr ""
"<big><b>Kontroluji nainstalované a dostupné aplikace</b></big>\n"