Public
Authored by Đặc Sản Bình Định Online

Rượu Nếp Bình Định - Đặc Sản Bình Định Online

Rượu Nếp Bình Định - Đặc Sản Bình Định Online

Quy trình nấu rượu nếp Bình Định cũng tương tương tự như quy trình nấu rượu gạo:

  • Gạo nếp sau khi được nấu chín thành cơm, để nguội thì được trộn với men theo tỉ lệ (ngày trước khi nhà tôi nấu thì 5kg nếp trộn với 100g men bột đóng gói sẵn) và bắt đầu quá trình ủ khô. Quá trình ủ khô kéo dài khoảng 3 ngày lúc này khi cơm đã lên men có hương thơm rất đặc trưng, hấp dẫn
  • Sau quá trình ủ kho là cho nước vào ngập cơm và tiếp tục ủ thêm 2 ngày nữa.
  • Sau đó mang cơm đã được ủ đi nấu với 5kg nếp có thể cho ra 4, 5 đên 5 lít rượu có nồng độ từ 50 đến 55 độ

Rượu nếp nguyên chất được chưng cất ra cũng rất trong giống như rươu gạo như thơm hương nếp

Các Loại Rượu Nếp Bình Định

Có 2 loại rượu nếp: rượu nếp trong và rượu nếp đục mỗi loại có hương vị đặc trưng khác nhau

Nếu bạn đang muốn mua rượu nếp về để thưởng thức hay làm quà tặng cho người thân hay bạn bè hãy liên hệ với Đặc Sản Bình Định Online. Đặc Sản Bình Định Online là địa chỉ cung cấp đặc sản Bình Định rượu Bầu đá nếp uy tín và đảm bảo chất lượng nguyên chất 100% tại khu vực TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, … và những tỉnh thành khác trên cả nước.

Xem Thêm Rượu Nếp Bình Định Tạihttps://dacsanbinhdinhonline.com/san-pham/ruou-nep

Xem Thêm:

https://www.linkedin.com/pulse/chia-se-cach-nau-ruou-bau-da-binh-dinh-dac-san-binh-dinh/

https://sketchfab.com/dacsanbinhdinh

https://www.kdpcommunity.com/s/profile/005f4000004ms31?language=en_US

Rượu Nếp Bình Định - Đặc Sản Bình Định Online 63 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment