Public
Authored by buygetone

Two super expensive heels for girlfriends

Hai đôi giày cao gót siêu đắt dành tặng bạn gái

Một đôi giày đẹp sẽ đưa người yêu bạn đi xa hơn. Thế nhưng để lựa chọn một đôi giày đẹp để đi không phải là điều dễ dàng. Còn khó hơn khi bạn chọn một đôi giày cao gót làm món quà để tặng cô ấy. Sau đây là gợi ý hai đôi giày siêu đắt mà bạn có thể chọn để tặng người yêu mình.

Xem thêm: https://www.reddit.com/user/tuleorno/comments/b19y5u/qua_tang_sinh_nhat_vo_yeu_nhung_mon_qua_day_y/
Món quà với đôi giày thuộc thương hiệu Brian Atwood sẽ là một món quà ý nghĩa bạn dành tặng cho người yêu mình bởi vì đây là một trong những đôi giày đắt đỏ của thế giới. Brian Atwood bắt đầu thương hiệu của mình với triết lý này và mạnh mẽ tin rằng bạn sẽ không bao giờ thực sự thỏa hiệp với bất cứ điều gì bạn làm. Brian Atwood là một trong những nhà thiết kế vài người đã được thuê trực tiếp bởi Versace tại Italia. Stint thành công của ông kêu gọi ông để khám phá này hơn nữa. Đó là cách ông bắt đầu một trong tên của ông trong 2001 và đặt ra trên một lưu ý cao. Ông luôn tin rằng giày dép có thể là công tắc đối phó cho một trang phục, nhưng không bao giờ biết ông sẽ thực sự bắt đầu thiết kế cho đến khi Versace gán cho ông vai trò. Thương hiệu của ông đã đi vào để trở thành không chỉ là nhiều nhất tìm-sau khi thương hiệu giày, nhưng một nhãn đó là một contender mạnh trong phân khúc sang trọng.

Xem thêm: http://sco.lt/8tqvGS

Với sự sang trọng mà nó mang lại, hứa hẹn đây sẽ là một đôi giày sẽ làm món quà bạn gái ngạc nhiên.

Món quà bạn  gái thứ hai là dòng giày cao gót thuộc thương hiệu Louis Vuitton. Đây là một tên mà không cần giới thiệu! Nó là một thương hiệu của các tầng lớp swear bởi, và không chỉ cho túi xách, túi hành lý, phụ kiện, và may mặc, nhưng giày quá. Các thương hiệu là hơn 150 tuổi, nhưng chỉ có được phát triển nhất quán. Louis Vuitton hoặc LV là một ví dụ cổ điển của thiết kế sang trọng mà cung cấp cho bạn một Outlook sang trọng, không giống như hầu hết các thương hiệu lớn. Vì vậy khi sinh nhật mình mà bạn gái được tặng đôi giày như thế này, chắc chắn sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho cô ấy rồi.

Xem thêm: https://www.flickr.com/photos/anhchucmungsinhnhat/33506687958

Đây là một trong những thương hiệu đắt đỏ và lâu đời trên thế giới mà bạn có thể chọn để làm món quà sinh nhật tặng người yêu mình.

5 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment